Inovativní projekty, profesionální přístup

naše služby

01

KOMPLEXNÍ I DÍLČÍ PROJEKTY gastro včetně vzduchotechniky

Vypracujeme pro Vás projekty rekonstrukcí celých kuchyní a jídelen i dílčích úseků – mycí centra, varny, výdeje i sklady a to ve všech fázích projektové dokumentace. Samozřejmostí je projednávání projektů s příslušnou hygienickou stanicí a jejich uzpůsobení na míru Vašim požadavkům a zohlednění konkrétních technických dispozic Vašeho provozu. Naše řešení s Vámi probereme do detailu a vše rádi vysvětlíme tak, abyste byli s projektem spokojeni.

02

PODKLADY PRO DOTACE A GRANTY

Pomůžeme Vám zpracovat podklady pro získání dotací a grantů z nejrůznějších programů v ČR. Součástí podkladů je obvykle projektová dokumentace včetně výběru technologií a jejich zdůvodnění a jejich uzpůsobení pro konkrétní dotační titul. Jelikož dotace a granty obvykle podléhají výběru a schvalování, je dobře připravená dokumentace základem pro jejich získání. Součástí obvykle je stupeň dokumentace pro stavební povolení a podklady pro výběrové řízení.

03

ANALÝZY PRO FINANCOVÁNÍ ZŘIZOVATELEM

Zpracováváme také podklady pro financování zřizovatelem, který obvykle vyžaduje analýzu současného stavu a návrh konkrétního řešení včetně očekávaných nákladů na rekonstrukci, aby mohl požadavek zahrnout do svého rozpočtu. Ze zkušeností víme, že dobře připravená analýza velmi usnadňuje získání prostředků pro rekonstrukce. Výhodou je, že řešení navržené v naší analýze lze rovnou použít jako stupeň dokumentace pro stavební povolení a po dohodě i jako podklad pro výběrové řízení.

04

MYTÍ NÁDOBÍ

Mytí nádobí je alchymie již při projektování. Správná volba konkrétního technologického řešení je otázkou pečlivého vyvážení výkonu stroje, nákladů na pořízení, provozních nákladů a návazných nákladů (personál, vzduchotechnika, atd.), zejména pokud dochází k navyšování kapacity stravovacího zařízení. Hromadné stravování vždy představuje epidemiologické riziko a proto klademe také velký důraz na patřičnou hygienu mytí. V neposlední řadě je mytí nádobí jednou z nejnáročnějších činností v kuchyni na zdroje (voda, energie, chemie) a proto při výběru technologií postupujeme progresivně a ekologicky.

05

VAŘENÍ

Příprava jídel v dnešní době již není o pocení se nad hrncem, ale o správném a účelném využití technologií, které se nabízí. Technologické složení varných úseků zpracováváme na míru dle zamýšleného počtu a druhů jídel, ale také zohledňujeme zkušenosti a požadavky personálu a provozní a technické náklady. Jako důležité také vnímáme pracovní prostředí a fyzickou náročnost přípravy jídel ve velkém počtu a vždy se snažíme tyto aspekty maximálně zlepšit.

06

VÝDEJ

Správně provedený výdej je základem pro pohodlné odbavení strávníků v co nejkratším čase, což je zejména v prostředí škol nezbytné vzhledem k časovému rozvrhu stravování jednotlivých tříd. Výdeje koncipujeme ergonomicky, s ohledem na pracovníky i strávníky a optimalizujeme tak, aby nedocházelo v procesu vydávání jídel k prostojům a zdržování. Vnímáme i specifika jídelen kde se setkávají strávníci různého věku, vzrůstu, preferencí i chování a snažíme se předcházet i zádrhelům z tohoto plynoucím.

07

HACCP

HACCP neboli Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů je dnes již povinným nástrojem pro výrobce potravin, který napomáhá předcházet rizikům v oblasti bezpečnosti potravin. Systém HACCP je určen pro veškeré subjekty pracující v oblastech výroby, zpracování, manipulací a distribuci, skladování a prodejem koncovému spotřebiteli. Systém HACCP se skládá ze 7 hlavních bodů:

  • Provedení analýzy nebezpečí a rizik
  • Stanovení kritických kontrolních bodů
  • Stanovení znaků a kritických mezí pro kritické body
  • Sledování dosaženého stavu v kritických bodech
  • Stanovení nápravných opatření pro kritické body
  • Stanovení ověřovacích postupů
  • Vypracování dokumentace a vedení záznamů

Zajistíme přípravu a zavedení systému HACCP přesně na míru vaší provozovny. Specializujeme se zejména na výrobce, restaurace a obchody, pro které je zavedení systému HACCP nařízeno přímo na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady. Součástí našich služeb je i kontrola provozu a výroby, zhodnocení plnění platných nařízení a kritérií. K problematice HACCP poskytujeme též konzultace o zavedení přímo na místě.

Chcete perfektní pracovní prostředí s maximální efektivitou?

svěřte se do péče profesionálů